Kördüğümü çözüyoruz!

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, kamuoyunda imar barışı olarak bilinen yasal düzenlemenin Türkiye’nin kangren haline gelmiş bir sorununu daha çözeceğini söyledi. Şahin Tin; “Kördüğüm haline gelen bir sorunu daha çözüyoruz, İmar barışından elde edilecek olan gelir kentsel dönüşümde harcanacak” dedi...

11-05-2018 11:29

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, imar barışı, emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi, yaşlılık aylığının artırılması ve kamu alacaklarının yapılandırılması gibi toplumun büyük kesimini ilgilendiren ve birçok konuda müjde içeren düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sonucu kabul edilerek yasalaştığını söyledi. 

Yapılan düzenlemede yer alan ve kamuoyunda imar barışı olarak bilinen düzenlemeye ilişkin önemli ayrıntılar paylaşan Milletvekili Şahin Tin; “İmar barışı ile hem milyonlarca sorunlu dosya ortadan kalkacak, hem de oluşturulan maddi kaynakla yapı stoku hızla yenilenerek, olası afetlere karşı önlemler alınmış olacak” dedi.

“31 ARALIK 2017 ÖNCESİ İNŞA EDİLEN AYKIRI YAPILARI KAPSIYOR”

Yasal düzenlemeyle, afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması, dönüşüm projelerine finans sağlanarak dönüşümün daha hızlı ve etkin yapılması amacıyla 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 31 Aralık 2018'e kadar başvurulması ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebileceğini söyleyen Milletvekili Şahin Tin, “Yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu, diğer hususlar bakanlıkça hazırlanan Yapı Kayıt Sistemi'ne, yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek” dedi.

“GELİRİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE KULLANILACAK”

Milletvekili Şahin Tin, imar barışının, kentsel dönüşümü de hızlandıracağını ve birinci derece deprem kuşağında yer alan Türkiye’de yapı stokunun hızla yenilenmesinin de finansal altyapısını oluşturacağını vurguladı. Şahin Tin; “Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde 3 olarak alınacak kayıt bedeli, başvuru sahibi tarafından genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu ödenek dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılacak. Bakanlar Kurulu, kayıt bedeline ilişkin oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, ayrıca bölgelere göre kademelendirmeye ve başvuru süresini bir yıla kadar uzatmaya da yetkili olacak” diye konuştu. 

“SU ELEKTRİK VE DOĞALGAZ BAĞLANABİLECEK”

Yapı Kayıt Belgesi’nin mülk sahiplerinin birçok sorunu aşmasına yardımcı olacağını belirten Milletvekili Şahin Tin, “Yapı Kayıt Belgesi, yapının kullanım amacına yönelik olacak. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN YAPI KAYIT BELGESİ ŞART”

İmar barışı ile yasal hale getirilecek yapıların, kentsel dönüşüm kapsamına sokularak yenilenebileceğini de ifade eden Milletvekili Şahin Tin, “Yasal düzenleme, sorunlu ve yıpranmış binaların kentsel dönüşüm ile yenilenmesi kolaylığını da beraberinde getiriyor. Belirtilen yapılarda kentsel dönüşüm yapılması halinde Yapı Kayıt Belgesi aranacak. Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar bakanlığa tahsis edilecek. Söz konusu belge sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak. Gelirler, bütçeye gelir kaydedilecek. Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak. Bu belge, düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak. Yapının depreme dayanıklılığı, malikin sorumluluğunda bulunacak” dedi.

Haber Merkezi              

YORUM YAZ
BU HABER HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan
Kulis 20 - Denizli Haber - Denizli Siyaset - Denizli Gündem - Denizli Spor - Denizli Ajans sorumlu değildir.